Praktisch

Praktische informatie over PCBO De Sjofar vindt u hier. Te denken valt aan schooltijden, vakanties, schoolgids en andere downloads.

 

Schooltijden groep 1 t/m 4

Op De Sjofar de Maten wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 1-2 zijn:

Maandag 08.30 - 14.45
Dinsdag 08.30 - 14.45
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.45
Vrijdag 08.30 - 12.00
groep 1/2 heeft een aantal vrije vrijdagen, zie de kalender

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kunt brengen. 

Kalender De Sjofar 2022-2023

Schooltijden groep 5 t/m 8

Op De Sjofar de Maten wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. Kinderen vanaf groep 5 gaan het alle dagen tot 14.45 naar school. Alleen op de woensdagmiddag zijn zij eerder vrij. De schooltijden voor groep 5 - 8  zijn:

Maandag 08.30 - 14.45
Dinsdag 08.30 - 14.45
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.45
Vrijdag 08.30 - 14.45 

De deur gaat om 08.25 open, zodat uw kind rustig naar binnen kan lopen. 

De ouderbijdrage

De ouderraad stelt in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. De vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar is:
Voor 1 schoolgaand kind : € 35,00 
Voor 2 schoolgaande kinderen : € 70,00 
Voor 3 (of meer) schoolgaande kinderen : € 105,00
Deze ouderbijdrage wordt geheel gebruikt voor zaken die niet uit de algemene middelen betaald kunnen worden zoals een cadeautje bij Sinterklaas, traktaties bij Sint, Kerst en Pasen. Soms wordt iets groots aangeschaft voor de school. 
  

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.