Aanmelden

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool.
De basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep hebben sinds dit jaar een gezamenlijke vorm van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen. Dit geldt voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn. In deze brochure wordt uitgelegd hoe het aanmelden en plaatsen op de basisscholen van deze besturen verloopt. Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd hun kind uiterlijk 20 september 2022 aan te melden.