De Sjofar duidelijk de school voor je Leven

De naam van de school De Sjofar ontleent haar naam aan een muziekinstrument dat bij het oude volk Israël een belangrijke functie vervulde. De sjofar werd geblazen bij de aankondiging van een feestdag of rustdag. Het was een signaal om het begin of eind van de strijd aan te kondigen. Er werd geblazen bij het aanstellen van een koning en het werd gebruikt als waarschuwing. Het was vooral een roeptoon, een roepinstrument. De Sjofar zal ook klinken op de grote dag als de Here Jezus terugkeert op aarde. (1 Thessalonicenzen 4:16) De directie en de leerkrachten stellen zich beschikbaar om een helder en krachtig geluid te laten horen, waardoor vele jonge mensen voorbereid en uitgedaagd zullen worden om hun eigen specifieke plek in te nemen in Gods wereld.

 

Waar staan we voor?

Kanjerscholen

Op beide scholen geven we Kanjertraining.
De Kanjer afspraken gaan uit van vertrouwen in elkaar, elkaar helpen, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand blijft zielig.

U bent van harte welkom

Beide teams van de Sjofar geven u graag een helder beeld van de scholen in relatie tot uw kind. We zien uit naar een persoonlijke kennismaking; kennen en gekend worden! Daar nemen we de tijd voor.

Samenwerken

Samenwerken vinden we heel belangrijk, maar dan wel op de goede manier. Ieder kind zijn inbreng en enthousiasme, onder andere door werkvormen die binnen coöperatief leren worden aangeboden. 

Driehoek leerkracht, ouder en kind

 De driehoek "leerkracht, ouder en kind" zorgt ervoor dat we samen bouwen aan de ontwikkeling van het kind.

 

Nieuws van onze school

 • 30-9-2017

  Open dag 11 april 2018

  Ben je nieuwsgierig wat wij als school onderwijs bieden en of dat wat is voor u en uw kind? Kom dan langs bij de open dag op 11 april 2018 tussen 9.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom!

  Een basisschool kiezen is een belangrijke beslissing voor u en uw kind. In Apeldoorn is volop keuze! Het grote voordeel daarvan is dat u kunt kiezen voor een school die het allerbest past bij u en uw kind. Alle scholen in Apeldoorn doen hier aan mee.

  Tijdens de open dag heeft u de gelegenheid om de sfeer te ervaren op een basisschool en in gesprek te gaan met onze directeur, leerkrachten en ouders en te praten over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Ook voor peuters is de open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Ook onze kinderopvangorganisatie, waarmee wij samenwerken, is die ochtend geopend.

  Alle scholen in Apeldoorn doen mee aan de open dag. Via www.basisscholenapeldoorn.nl vindt u een overzicht van alle basisscholen in Apeldoorn. Met behulp van een aantal zoekfilters kunt u een eerste voorselectie maken van scholen die u aanspreken. Stel bijvoorbeeld de maximale reistijd van huis naar school in of maak een keuze bij onderwijsvorm, kinderopvang, rooster of identiteit.

  Initiatiefnemers

  De open dag is een initiatief van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep. De stichtingen trekken hierin gezamenlijk, met alle basisscholen, op.

  Lees meer
 • 29-6-2016

  De Nieuwsbrief en Koppie Krauw

  Klik op hier om de laatste Nieuwsbrief van De Sjofar te lezen.
  Klik op HIER om het laatste nieuws van De Sjofar Prinses Beatrix te lezen.

   

   

  Lees meer

Van kinderopvang naar basisschool

Op beide locaties is kinderopvang voor en na schooltijd. De opvang wordt verzorgd door Kindercentrum.nl.

De peuteropvang in De Maten wordt verzorgd door De Blokkentoren en Het Peuterhofje

Op De Sjofar Prinses Beatrix is ook peuteropvang! Iedere woensdag- en vrijdagmorgen verzorgt Het Kindercentrum de Peuteropvang van 8.30 - 12.30 uur. 

Kinderopvang op locatie De Sjofar De Maten

Kinderopvang op locatie De Sjofar Prinses Beatrix

Meer weten over onze school?

Dan kunt u natuurlijk altijd rechtstreeks telefonisch contact opnemen of via de mail.
Wij willen u graag meer vertellen. 

Contact