De Sjofar duidelijk de school voor je Leven

De Sjofar ontleent haar naam aan een muziekinstrument dat bij het oude volk Israël een belangrijke functie vervulde. De Sjofar werd geblazen bij de aankondiging van een feestdag of rustdag. De Sjofar zal ook klinken op de grote dag als de Here Jezus terugkeert op aarde. (1 Tessalonicenzen 4:16)
Wij willen graag een helder en krachtig geluid laten horen!

Waar staan we voor?

Toelatingsbeleid Basisonderwijs Apeldoorn

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool.
De basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep hebben sinds dit jaar een gezamenlijke vorm van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen. Dit geldt voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn. In deze brochure wordt uitgelegd hoe het aanmelden en plaatsen op de basisscholen van deze besturen verloopt. Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd hun kind uiterlijk 20 september 2022 aan te melden. 

basisscholenapeldoorn.nl

Kanjerschool

We zijn een Kanjerschool. Door de hele school heen spreken we de Kanjertaal en houden we ons aan de Kanjerafspraken.
De Kanjer afspraken gaan uit van vertrouwen in elkaar, elkaar helpen, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand blijft zielig.

U bent van harte welkom

We willen u graag een helder beeld van onze school geven. We zien uit naar een persoonlijke kennismaking; kennen en gekend worden! Daar nemen we de tijd voor. U kunt ons altijd bellen om een afspraak te maken!

Samenwerken

Samenwerken vinden we heel belangrijk, maar dan wel op de goede manier. Ieder kind zijn inbreng en enthousiasme, onder andere door werkvormen die binnen coöperatief leren worden aangeboden. 

Driehoek leerkracht, ouder en kind

 De driehoek "leerkracht, ouder en kind" zorgt ervoor dat we samen bouwen aan de ontwikkeling van het kind.

 

Nieuws van onze school

Van kinderopvang naar basisschool

De voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door Bixo.

De peuteropvang in De Maten wordt verzorgd door De Blokkentoren en Het Peuterhofje

BIXO De Sjofar De Maten

 

Meer weten over onze school?

Dan kunt u natuurlijk altijd rechtstreeks telefonisch contact opnemen of via de mail.
Wij willen u graag meer vertellen. 

Contact

Werken bij Bixo

"Wij zijn een vernieuwende kinderopvangorganisatie, die verder willen gaan dan andere organisaties in service, flexibiliteit en activiteiten voor de kinderen en ouders. En dat kan natuurlijk alleen door te werken met enthousiaste medewerkers die kinderen een geweldige naschoolse middag willen bieden. Ook deel uitmaken van het Bixo team? Klik hier voor onze vacatures."