PCBO Plusprogramma

Binnen onze PCBO visie op begaafdheid staan de zijnskenmerken van meer- en hoogbegaafde kenmerken van kinderen centraal. Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, zetten wij ons in voor het realiseren van passend onderwijs.  

Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen: 

  1. Plusbegeleiding op school
    Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het eerst ondersteuning op school. Door middel van compacten en verrijken, ontmoeting met peers, samenwerken met peers of deelname aan de Interne plusklas bijvoorbeeld. Deze ondersteuning vult de school zelf in. De begeleiding vindt plaats in de omgeving, die je kind kent.
  1. De bovenschoolse plusklassen PCBO
    Naast de ondersteuning op de scholen, hebben we bij PCBO 5 bovenschoolse plusklassen. De bovenschoolse plusklas van PCBO is een arrangement passend onderwijs en bedoeld voor een specifieke doelgroep kinderen met hb zijnskenmerken én een specifieke hulpvraag.

Deze bovenschoolse plusklassen worden gegeven op 2 locaties in Apeldoorn;  Apeldoorn Oost (PCBO De Regenboog Osseveld) én Apeldoorn West (PCBO De Wegwijzer )  

We werken volgens 3 aanpakken, best passend bij de ondersteuningsbehoefte van je kind. Zo hebben we: 

  • Plusklas voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere plusklas aanbod en begeleiding 
  • Plusklas voor kinderen met een forse ondersteuningsbehoefte in begeleiding van de plusklasleerkracht 
  • Plusklas voor kinderen met een behoefte aan verdieping op het reguliere aanbod in de plusklas 

Je kind bezoekt de bovenschoolse plusklas 1 dagdeel. Uitzondering hierop is het verdiepings arrangement; dat is 2 dagdelen.  

 

Persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact  

In de bovenschoolse plusklassen staat de ondersteuningsbehoefte en de persoonlijke leerdoelen van je kind centraal. Zo hebben we aandacht voor motivatie, zelfbeeld, samenwerken. Je kind gaat samen met andere kinderen, aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet je kind in deze klas andere meer- hoogbegaafde leerlingen (de peers) Fijn voor je kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn, die denken zoals hij/zij, die zijn/haar humor begrijpen, die dezelfde interesses hebben . 

Meer weten?
Vraag onze IB-ers.