De Maten

De Sjofar staat in de wijk de Maten. In de directe omgeving is veel groen. Onze school wordt bezocht door zo’n 330 leerlingen. Een gedeelte van deze kinderen woont in de wijk rondom de school, maar er komen ook veel leerlingen vanuit de andere wijken van Apeldoorn. De school beschikt over 11 lokalen en er is een groot speellokaal. Dit cursusjaar hebben we 13 groepen, waarvan er 11 groepen gehuisvest zijn op De Sjofar. De overige twee groepen worden gehuisvest in twee noodlokalen achter De Sjofar. De grote hal en het speellokaal worden voor en na schooltijd gebruikt voor voor- en naschoolse opvang. Naast ons gebouw staat de openbare basisschool De Horst. We maken gebruik van hetzelfde plein en een grasveld waar heerlijk gespeeld kan worden. Voor de groepen 1 en 2 heeft De Sjofar een groot speelplein aan de voorkant van de school. 
We krijgen een nieuwe schoolgebouw op deze locatie. Dit gebouw is in de zomer van 2024 klaar. Tot die tijd hebben we een tijdelijke locatie aan de Burgersveld 24 te Apeldoorn.

 

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil. Maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Bijvoorbeeld, de ICT revolutie die heeft ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daar maken scholen veelal gebruik van. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan.  

Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken. Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders.