De Maten

De Sjofar staat in de wijk de Maten. In de directe omgeving is veel groen. Onze school wordt bezocht door zo’n 340 leerlingen. Een gedeelte van deze kinderen woont in de wijk rondom de school, maar er komen ook veel leerlingen vanuit de andere wijken van Apeldoorn. De school beschikt over 11 lokalen en er is een groot speellokaal. Dit cursusjaar hebben we 13 groepen, waarvan er 11 groepen gehuisvest zijn op De Sjofar. De overige twee groepen worden gehuisvest in twee noodlokalen achter De Sjofar. De grote hal en het speellokaal worden voor en na schooltijd gebruikt voor voor- en naschoolse opvang. Naast ons gebouw staat de openbare basisschool De Horst. We maken gebruik van hetzelfde plein en een grasveld waar heerlijk gespeeld kan worden. Voor de groepen 1 en 2 heeft De Sjofar een groot speelplein aan de voorkant van de school. 

 

Wenum Wiesel

Bijzondere plek

Onze school ligt in het buurtschap Wenum Wiesel en grenst aan het noordelijk deel van Apeldoorn. We zijn verrassend snel bereikbaar, niet alleen vanuit Apeldoorn, maar ook vanuit Vaassen. Wenum Wiesel heeft een dorps karakter, wat ook kenmerkend is voor onze school.

Elkaar kennen

Wij zijn een kleine school. We kennen elkaar en zorgen voor elkaar. Van sommige kinderen hebben zelfs opa en oma op onze basisschool gezeten. Omdat we elkaar vaak zien, op het plein, bij samenwerkingsopdrachten, duo lezen en sing ins, is de sfeer gemoedelijk en veilig. Wanneer leren we jou kennen?

 

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil. Maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Bijvoorbeeld, de ICT revolutie die heeft ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daar maken scholen veelal gebruik van. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan.  

Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken. Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders.