Oudercommunicatie

Als ouders actief bij de school betrokken zijn, heeft dit een positieve invloed op de prestaties van hun kind(eren). Kinderen hebben dus baat bij onderwijsondersteunend gedrag van ouders en een goede relatie tussen ouders en school.

 

Wat mogen ouders van PCBO De Sjofar verwachten?

Een open en duidelijke communicatie naar ouders vinden wij erg belangrijk. Wij bieden op onze school veel mogelijkheden om ouders kennis te laten nemen van hoe het op school gaat met hun kind of om met de leerkracht in gesprek te gaan.

 

 

 

 

Startgesprekken en kwartiergesprekken

Aan het begin van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats tussen ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 5, 6, 7 en  8. De ouders van groep 1 t/m groep 4 krijgen de mogelijkheid om aan het begin van het schooljaar in gesprek te gaan met de leerkracht van de groep. In november en in februari vinden de kwartiergesprekken plaats. Aan het eind van het schooljaar kunt u een eindgesprek afspreken met de groepsleerkracht. 

 

 

Parro

Met onze ouders/verzorgers communiceren wij via Parro. Dit is een online communicatieplatform waarmee basisscholen interactief met ouders kunnen communiceren. Denk aan de activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, de 15-minutengesprekken, maar ook het delen van foto’s van een schoolreisje bijvoorbeeld. Eén duidelijk platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer u uw kind(eren) aanmeldt krijgt u toegang tot deze omgeving.

 

 

De Sjofar nieuwsbrief

Elke drie weken verschijnt een digitale nieuwsbrief van De Sjofar. In deze nieuwsbrief staan o.a. de Bijbelverhalen die verteld worden, de nieuwe leerlingen, de jarigen, nieuwtjes en belangrijke data.

 

 

Nieuws

Lees verder over ouderparticipatie

Ouderparticipatie