Waar staan we voor?

Ons motto is: De Sjofar duidelijk de School voor je Leven!

Onze visie is uitgewerkt in de woorden Hoofd, Hart en Handen. Elke vrijdag zingen we samen in de hal. Voor de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8) is dat van 8.30 - 9.00 uur en voor de onderbouw (groep 1/2 t/m groep 4) is dat van 11.40 - 12.00 uur. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom!


 

 

Liederen en verhalen

In de Bijbel maakt Hij zich bekend, met name in het leven van Zijn Zoon Jezus Christus. In het lesgeven en in het met elkaar omgaan willen wij hiervan liefdevol getuigen door middel van liederen verhalen en vieringen. Elke dag wordt begonnen en afgesloten met gebed en/of een lied. Iedere vrijdag zingen we samen in de hal bij De Sjofar de Maten.

Vieringen

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als mens dragen voor Gods schepping met betrekking tot de medemens, samenleving en cultuur. De verkondiging van het evangelie en de overdracht van kennis van de Bijbelse geschiedenis zijn belangrijk bij ons op school. Ieder schooljaar is er één gezamenlijke Kerst-, Paas- of Pinksterviering in de kerk, waaraan leerlingen, ouders en leerkrachten een bijdrage leveren. De andere vieringen vinden plaats op school.