Thema's en Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Binnen OntwikkelingsGericht Onderwijs, -kortweg OGO-,  gaan we ervan uit dat, willen kinderen tot leren komen, ze nieuwsgierig mogen zijn, (zelf)vertrouwen hebben en openstaan voor de wereld om hen heen. Binnen ons onderwijsaanbod staan enerzijds het veiligstellen van de basis (nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en openheid) en anderzijds het creëren van uitdagende situaties centraal.
Bij alle activiteiten staan het spel en onderzoek centraal.
Uitgangspunt bij deze activiteiten in het kader van ons onderwijs zijn de drie B’s:

  • Kinderen hebben betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten nodig om tot ontwikkeling en tot leren te komen.
  • De professionals bemiddelen. Zij zoeken naar een aanbod dat voor kinderen zelf interessant en van betekenis is en bevorderen dat ze zich goed ontwikkelen en veel leren.
  • Het doel is een brede ontwikkeling; basisvoorwaarden, persoonsontwikkeling en specifieke kennis en vaardigheden in samenhang. Ontwikkeling is een samenhangend geheel. Het gaat om ‘hoofd, hart en handen’.

Binnen ons onderwijs maken wij gebruik van de doelencirkel van basisontwikkeling (OGO)

 

binnenste cirkel  (rood): emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen en nieuwsgierig

gele rand: de schijf van de brede bedoelingen: doelen op langere termijn; waaronder communiceren en taal, samenwerken, actief zijn en initiatief nemen.

blauwe rand: specifieke kennis en vaardigheden: leerstofdomeinen als lezen, schrijven, rekenen en ontwikkelingsgebieden als motoriek en waarneming

 

 

Thema voeding van groep 1 t/m groep 8

Alle groepen van De Sjofar- de Maten zijn hard aan het werk rond het thema voeding. In elke groep is er veel te zien: restaurantjes, een gezonde schoolkantine en een (bijna) echt gezondheidscentrum.