Kanjertraining

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer.

Waarom de Kanjertraining: De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

 

Wat is het doel van de Kanjertraining:

  • de leerkracht wordt gerespecteerd
  • pestproblemen lossen zich op
  • leerlingen durven zichzelf te zijn
  • leerlingen voelen zich veilig
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

 

 

 

Hoe werken de groepen met de Kanjertraining:

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand blijft zielig

Op De Sjofar spreken we de kanjertaal en wordt de Kanjertraining een attitude binnen onze scholen.